El 2004, en inscriure'm per crear aquest blog, vaig haver de posar-li un nom. El títol triat no és original. Fa anys Marta Pessarrodona
va titular així uns articles per al diari Avui, en record de Virginia Woolf, que va anomenar "La lectora corrent" uns reculls de crítica literària.

dijous, 27 de novembre de 2008

La comissaria virtual (17)

Duplicar i multiplicar


Diu la notícia: "La mortalidad duplica la media nacional, o la multiplica según el tipo de intervención." No sé què deu entendre per duplicar i multiplicar l'autor o autora de la notícia. Jo sempre havia pensat que duplicar era multiplicar per dos.

Els números no surten

Per una banda tenim que, a Europa, les espanyoles són les que més calces compren, amb una mitjana de 7,5 per any. Per una altra, que les belgues compren cada any vuit calces. De les dues afirmacions es pot deduir una d'aquestes coses: a) que 7,5 és més gran que 8; o b) que les belgues no son europees.

La premsa escrita


En primer lloc, suposo que el terme 'premsa escrita' es deu referir a premsa impresa, és a dir els diaris tradicionals. Perquè avui dia la premsa escrita es troba també a Internet. Suposant que la notícia es refereixi a la premsa tradicional impresa, vegem els números.

Segons l'Instituto Nacional d'Estadística, a l'Estat espanyol tenia a començament de 2008 uns 46 milions d'habitants. Si de cada 100.000 habitants, n'hi ha 82 que llegeixen la premsa, extrapolant a la població total, resulta que el nombre total de lectors o lectores de diaris és de 37.720. No és estrany que hi hagi diaris que pleguin!

Frecuencias semanales

Així s'anunciava Easy Jet el 2000. La freqüència de repetició d'un fenomen, un fet, un esdeveniment, etc. (en aquest cas els vols a les ciutats indicades) és el nombre de vegades que això succeeix en una unitat de temps (una setmana en aquest cas). Una freqüència setmanal vol dir que és un vol cada setmana. Però no crec que l'anunci volgués dir que eren 136 vols diferents que és feien només un cop la setmana cadascun. Potser jo no ho vaig entendre bé, però crec que l'enunciat correcte hauria hagut de ser: 136 vuelos semanales.