dijous, 31 de desembre del 2020

2021, any de...

Algunes celebracions per a l'any 2021:

Any Internacional dels Professionals de la Salut i les Cures. Els estat membres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) van decidir per unanimitat que 2021 sigui l'Any Internacional dels Professionals de la Salut i les Cures. Amb aquesta decisió reconeixen la dedicació i sacrifici d'aquestes persones que han estat al capdavant de la lluita contra la pandèmia de la covid-19.

Any Internacional de la Pau i la Confiança. L'Organització de les Nacions Unides (ONU) vol que la celebració sigui una via per mobilitzar els esforços de la comunitat internacional per tal de promoure la pau i la confiança entre les nacions a partir del diàleg polític, l'enteniment mutu i la cooperació, amb la finalitat d'aconseguir una pau, una solidaritat i una harmonia sostenibles. (Resolució A/RES/73/338)

Any Internacional per a l'Eliminació del Treball Infantil. Declarat per l'ONU com a reafirmació del compromís dels estats membres d'adoptar mesures urgents i eficaces per acabar amb el treball infantil en totes les seves formes (resolució A/RES/73/327). Aquesta celebració ha de contribuir a visibilitzar un problema que afecta uns 152 milions de nens, nenes i adolescents entre 5 i 17 anys i que és una expressió de la pobresa, desigualtat i exclusió que posa en risc la seva educació, la seva salut i la seva  seguretat.

Any Internacional de l'Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible. Declarat per l'ONU com a una de les accions per aconseguir els Objectius del Desenvolupament Sostenible i reconeixent la necessitat de promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, d'estimular la innovació i proporcionar oportunitats, beneficis i empoderament a totes les persones, tot respectant els drets humans. (Resolució A/RES/74/198Any Internacional de la Fruita i la Verdura
. Declarat per l'ONU i liderat per la (FAO) (Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació) (resolució A/RES/74/244). Un dels seus objectius és sensibilitzar sobre la contribució de la fruita i les verdures en la millora de la nutrició, la diversitat dietètica i la salut. Vol també millorar la comprensió social de la contribució dels sistemes alimentaris basats en la fruita i les verdures a l'economia i a la sostenibilitat, tant en els països en desenvolupament com en els països desenvolupats. Per a aconseguir-ho. es promourà la inversió en recerca i innovació per a estimular la producció sostenible i el consum de fruita i verdura i reduir-ne els residus. Es donarà suport a la formulació i implementació de polítiques i programes educatius, com ara programes d'alimentació escolars, horts escolars, horts urbans i periurbans, programes educatius per a un millor aprofitament i contra el malbaratament d'aliments.

També hi ha dècades dedicades a alguna cosa i el 2021 en comencen algunes:

2021-2030 Dècada de l'Envelliment Saludable. Declarada per l'ONU, que demana a l'OMS que lideri la implementació de les accions a dur a terme amb la col·laboració d'altres Institucions internacionals (resolució A/RES/75/131).

2021-2030 Dècada de la Restauració des Ecosistemes. Declarada per l'ONU amb l'objectiu de donar suport i ampliar els esforços per tal de prevenir, aturar i revertir la degradació dels ecosistemes a tot el món i sensibilitzar la població sobre la importància d'aconseguir la restauració dels ecosistemes (resolució A/RES/73/284).


2021-2030 Dècada de les Ciències del Mar per al Desenvolupament Sostenible
. Declarada per l'ONU per donar suport als esforços per revertir el cicle de pèrdua de salut del mar i reunir les parts interessades en diversos aspectes dels mars i oceans en un marc comú que garanteixi que les ciències del mar puguin ajudar a millorar les condicions per al desenvolupament sostenible dels ecosistemes marins. El mar és el principal component de l'ecosistema global de la Terra; en determina el clima i sustenta la vida del planeta. La Primera Avaluació Mundial de l'Oceà, publicada el 2016, indicava que gran part de mars i oceans estan greument degradats, amb canvi i pèrdues en la seva estructura, funció i beneficis a la població humana. A més, es preveu que, a mesura que la població del planeta continuï augmentant, també ho farà l'impacte dels diversos factors d'estrès que afecten mars i oceans. Per afrontar aquesta situació cal adoptar urgentment estratègies d'adaptació i respostes polítiques basades en el coneixement científic. La Comissió Oceanogràfica de la UNESCO coordinarà el procés preparatori de la dècada, per tal de planificar les ciències del mar i la tecnologia adequada per a la millora de mars i oceans.