dimarts, 25 de març de 2008

Biologia, millor que química

Fa una setmana escrivia en aquest bloc sobre el descrèdit de la química. Dir que un aliment o beguda "és química" té connotacions negatives. En canvi, la biologia gaudeix d'un estatus molt millor: cultius biològics i productes bio són molt més apreciats i sovint també més cars.

Però què és un cultiu biològic? Amb aquest nom es fa referència als cultius als quals no s'han incorporat adobs ni plaguicides sintètics o que no s'han obtingut amb tècniques d'enginyeria genètica. És el que en anglès anomenen --amb un criteri molt més adient-- "organic". De tota manera, està tan introduït el terme, que fa alguns anys es va fer pressió perquè un iogurt que duia incorporat el BIO al seu nom el canviés. I la Unió Europea va donar la raó a qui demanava aquest canvi.

Són coses que no entenc. Uns tomàquets de cultiu del tipus que hom anomena normalment "biològic" tenen tanta química i biologia com uns de transgènics i als quals s'hagin aplicat adobs o plaguicides sintètics. Per què és bo que siguin "biològics" i en canvi és dolent que siguin "químics"?