divendres, 21 de març de 2008

La comissaria virtual (6)

L'analfabetisme numèric, un concepte introduït pel matemàtic nord-americà John Allen Paulos, impregna la nostra societat i sovint passa desapercebut. La premsa no se n'escapa i no sempre es té cura de comprovar les dades numèriques que inclouen als articles.

Si el 2001 només hi havia 31 places hoteleres a Barcelona, on devien
dormir els milers de visitants diaris que ja feia anys que rebia la ciutat?
I tots els edificis que lluïen cartells d'hotel a la façana, devien ser un decorat?


Aquest mapa de l'Argentina il·lustrava un article sobre la situació econòmica del país en una època de depressió. Fixem-nos en el detall:

Qui ha dit que la Xina és el país més poblat del món?


Segons el Calendario Atlante De Agostini, el 1998 la població mundial era de 5.649 milions persones (segons La Vanguardia devien ser molts més, si només a l'Argentina, com hem vist, el 2002 van arribar als 37.000 milions) . Si una pel·lícula espanyola la veien 7.563 milions de persones i una d'estrangera 60.077 milions, d'on surten tants espectadors? Encara que la veiessin tots els argentins de La Vanguardia els números no surten. Deuen venir extraterrestres a veure cinema a la Terra? I qui diu que la indústria cinematogràfica està en crisi?