dilluns, 7 d’abril de 2008

Amazics, inuits, samis, i d'altres

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica de tant en tant llistes dels termes que han estat aprovats pel TERMCAT. De vegades són paraules noves, que responen a necessitats terminològiques per l'aparició de conceptes que abans no existien. Això passa sovint en ciència i tecnologia o en esports de nova creació. D'altres vegades es tracta de traduir al català paraules que ja existien en altres llengües però que aquí no s'havien emprat mai. És el cas dels noms de molts plats de cuines exòtiques que ara estan incorporant-se a la nostra gastronomia. També hi ha casos en què es canvia la terme per designar un concepte que ja existia.

El DOGC del 13 de març de 2008 publica una resolució del TERMCAT que inclou el terme amazic, que defineix com a "individu d'un grup ètnic anterior a la conquesta àrab que ocupa regions discontínues del nord d'Àfrica, des d'Egipte fins a l'oceà Atlàntic i des de la mar Mediterrània fins al sud del Sàhara". El sinònim que inclou deixa clar de quin poble africà es tracta: el que sempre havíem anomenat berber.

Des de fa unes dècades es considera que en l'adaptació al català dels termes que designen grups humans o ètnies (no pas 'races', un concepte que s'ha demostrat que no té cap sentit en l'espècie humana) caldria recollir el nom amb què cada grup s'autoanomena, no pas el que li havien donat pobles més poderosos, veïns seus o conqueridors de les seves terres, i que sovint era despectiu. Berber té el mateix origen que 'bàrbar', la manera com els romans designaven als pobles estrangers. Atès que els berbers s'autoanomenen amazic (o amazigh; plural imazighen), que en la seva llengua vol dir 'persona lliure', el TERMCAT ha optat per manllevar aquest terme per al català.

El 1995 vaig preparar una fitxa per als fulls lexicogràfics Què cal saber?, de la Societat Catalana de Biologia, amb alguns termes recomanats per denominar grups humans, que eren els noms tradicionals d'aquells propis grups. Atès que aquests fulls estan disponibles a Internet només a partir del número 101 i aquell era el núm. 95, en copio aquí els exemples de noms tradicionals recomanats que vaig incloure en aquella fitxa:

inuit/s Són els esquimals. En singular, ells es denominen inuk.

sami/s Són els lapons. En singular, ells es denominen same.

khoikhoi Són els dits també hotentots. El plural no varia.

san Són els dits també boiximans. El plural no varia.

Familia d'inuits. Font: Inukitut (tardor 2006)