dijous, 22 de maig de 2008

Dia Internacional de la Diversitat Biològica

Avui, 22 de maig, se celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica (o biodiversitat). Enguany la celebració està dedicada a "Biodiversitat i agricultura". Els actes que es facin estan encaminats a destacar la importància de l'agricultura sostenible no només per a preservar la biodiversitat, sinó també per assegurar l'alimentació de la humanitat, mantenir l'agricultura i aumentar el benestar de la població en el segle XXI i més enllà.

Això són els propòsits, però la realitat és ben diversa. Com ha dit recentment Ban Ki-moon, secretari general de las Nacions Unides, l'actual crisi mundial d'aliments ha demostrat que l'èxit en l'alimentació de la població amb les tecnologies de la primera revolució verda era ben fràgil. La productivitat ha deixat d'augmentar, els sòls s'estan empobrint i són menys fèrtils, la manca d'aigua és un fenomen habitual i moltes terres de cultiu s'han anat dedicant a altres activitats o s'han anat degradant.

En el missatge que Ban Ki-moon ha fet per al Dia Internacional de la Diversitat Biològica, ha dit que l'agricultura ha de considerar-se el punt de partida per fer front a l'accelerada pèrdua de diversitat que es viu actualment. Pel que fa als animals domèstics, aproximadament una cinquena part de les races que hi ha avui dia són en perill d'extinció; com a mitjana, en desapareix una per mes. De les prop de 7000 espècies de plantes que s'han domesticat els darrers 10.000 anys, la major part dels aliments que es consumeixen avui dia prové només d'un trenta per cent d'aquelles espècies. Si aquesta tendència no s'atura, l'espècie humana està abocada a fracassar.

Ban-Ki-moon acaba dient que és massa tard per poder tornar enrere i reparar el mal que hem fet al nostre planeta, però mai no és massa aviat per començar a preservar allò que encara ens queda.

En el web del Dia Internacional de la Diversitat Biològica hi ha un llibret que es diu Biodiversitat i agricultura, editat en diverses llengües, que inclou recomanacions per als polítics, per als ramaders i els agricultors, i per als consumidors. Les recomanacions als consumidors:
  • Sigueu conscients de l'impacte ambiental de les vostres eleccions en el consum diari d'aliments i productes de l'agricultura.
  • Practiqueu el consum sostenible: adopteu bons hàbits de nutrició en la vostra família i eviteu el consum excessiu, especialment el de carn.
  • Ajudeu els pagesos i ramaders locals tant com pogueu, per exemple comprant els seus productes.
  • Deixeu de consumir fruites i verdures que es troben en declivi o en perill d'extinció. Compreu productes de l'agricultura sostenible en benefici vostre i del planeta, encara que els hàgiu de pagar una mica més cars.
  • Exigiu més informació sobre els productes que consumiu (l'origen, el tipus de conservació i els mitjans de producció), de manera que pogueu fer la vostra pròpia elecció.
  • Cultiveu plantes autòctones que afavoreixin els insectes pol·linizadors de la vostra zona.
  • Recicleu les restes d'aliment preparant vosaltres mateixos el compostatge.
  • Reduiu al mínim el consum d'aigua, d'adobs, plaguicides, herbicides i fungicides en el vostre jardí augmentant-ne l'eficàcia, i planteu-hi espècies millor adaptades a les condicions locals.
  • Si podeu fer-ho, cultiveu una part dels vostres aliments fent servir mètodes que no perjudiquin l'ambient.
Volia esmentar el paper de les vaques (i els seus pets) en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, però mereix ser tractat en exclusiva