El 2004, en inscriure'm per crear aquest blog, vaig haver de posar-li un nom. El títol triat no és original. Fa anys Marta Pessarrodona
va titular així uns articles per al diari Avui, en record de Virginia Woolf, que va anomenar "La lectora corrent" uns reculls de crítica literària.

dijous, 21 de febrer de 2013

Dia Internacional de la Llengua Materna

Avui, 21 de febrer, se celebra a tot el món el Dia Internacional de la Llengua Materna, diada que va ser proclamada per la Unesco l'any 1999. No se sap el nombre exacte de llengües que hi ha al món, però l'any 2000 es creia que n'hi havia entre 6000 i 7000 encara parlades. I escric encara, perquè al llarg del segle XXI moltes llengües desapareixeran i, si la tendència no varia, l'any 2100 un 50% de les que ara es parlen s'hauran extingit i entre el 40 i el 45% estaran en perill d'extinció. Si partim de 6000 llengües, només entre 300 i 600 podria dir-se que s'hauran salvat.

A Catalunya, de moment el català és la llengua d'identificació majoritària, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), amb uns percentatges que el 2008 anaven del 30% a les comarques de l'àmbit metropolità de Barcelona i el 36% a les del Camp de Tarragona, fins al 72% a les Terres de l'Ebre i el 63 a les comarques de Ponent (vegeu-ne el mapa original en el web de l'IDESCAT). Aquests percentatges, però es refereixen a la població que tenia més de 15 anys el 2008. No sé si, cinc anys més tard, els percentatges deuen ser semblants. 

Celebrem doncs aquest Dia Internacional i confiem que el 2100 el català no es trobi entre les llengües extingides o les que es trobaran en perill d'extinció.

Potser us interessarà:
- Can two languages coexist within the same community of speakers? (Mira J, Seoane LF, Paredes A.) Contributions to Science 6:21-26. Anàlisi de l'evolució històrica de la situació lingüística a Galícia, on el gallec i el castellà estan en competència.
- Models per predir la mort d'una llengua (aquest bloc, 09.04.2010). Jorge Mira va explicar a l'Institut d'Estudis Catalans com es pot predir , amb un model matemàtic, l'extinció d'una llengua si no es fa res per evitar-ho.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Una iniciativa interessant per estudiar i promoure el manteniment de llengües no majoritàries és la de K David Harrison (Enduring Voices, http://www.nationalgeographic.com/mission/enduringvoices/about-the-project.html). Potser el català i altres llengües europees relativament minoritàries es podrien adherir a alguns aspectes d'aquest projecte.