dimarts, 6 de gener de 2009

Terminologia dels videojocs

El TERMCAT ha elaborat el diccionari Terminologia dels videojocs, que es pot consultar en línia. Segons la nota informativa del TERMCAT, el diccionari recull uns 300 termes amb la definició, notes i equivalències en castellà, francès i anglès. Inclou termes relatius a la creació i la programació, als dispositius de joc i la tipologia dels videojocs, a la interacció i les comunitats de jugadors o a la indústria dels videojocs.